YGS 	Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı 2017

YGS Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı 2017

Evet arkadaşlar sizlerle Ygs noktalama işaretleri konu anlatımı başlığı altında bir bilgi paylaşımında bulunmak isteriz. Ygs noktalama işareti soruları her yıl genellikle 3 ila 4 arasında değişen sayılarda sınavlarda sorulmaktadır. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra konumuza geçiyoruz.

Düşüncelerin yazıya dökülmesi aşamasında; okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak ve duyguların daha açık bir şekilde ifade edilmesini sağlamak amacıyla kullandığımız işaretlere noktalama işaretleri diyoruz.

Başlıca noktalama işaretlerini aşağıda sıralıyoruz.

1- Nokta:

a- Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır.

Bugün seni görmedim.

b- Bazı kısaltmaların sonuna konur.

Prof. (profesör)
Dr. (doktor)

c- Sayılardan sonra, sıra bildirmek için “-ıncı, -inci” ekinin yerine konur.

Dayımlar bu apartmanın 10. katında oturuyor.

d- Rakamla yazılan tarihler arasında kullanılır.

12.7.1978’de doğmuş.

e- Saat ve dakikaların yazımında kullanılır.

01.20, 19.45

f- Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur.

1.          I.           A.            a.

g- Bibliyografik künyelerin sonuna konur.

Erdoğan TÜCAN, Yaylalar, Gonca Yayınları, İstanbul, 2003.

h- Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur.

745.450, 14.365, 9.400

ı- Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır.

9.3 =27

 

2 Virgül:

a- Eş görevli sözcük ya da sözcük gruplarının arasında kullanılır.

İlk radyomuz kahverengi, büyük, hantal bir kutuydu.

b- Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.

Boyalarla oynamış, boyalan yüzüne gözüne bulaştırmıştı.

c- Cümlede özellikle belirtilmek istenen, söylenirken biraz durularak vurgulanan öğelerden (özne, dolaylı tümleç…) sonra kullanılır.

Beni, bu konuda kimse ikna edemez.

d- Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra konur.

Çadırları şu düzlüğe kuralım, dedi.

e-  Konuşma çizgisinden önce konur.

Ahmet Usta çırağına, – Evladım 13-14 anahtarı ver, dedi.

f- Adlaşmış sıfatların ve işaret zamirlerinin sıfat gibi anlaşılabileceği durumlarda kullanılır.

O, adamın günlerdir buralarda dolaştığını söyledi.,

g- Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren “hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam, olur, hayhay, başüstüne, öyle, haydi, elbette…” gibi kelimelerden sonra konur.

Evet, ikimiz de geliyoruz sinemaya.

h- Kesirli sayıları ifade etmede kullanılır.

1,5 – 3,7

ı- Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır.

Genç, doktorun odasını sordu.

i- Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur.

Çocuklar, müzeye girerken sırayı bozmayalım.

j- Tırnak içinde gösterilmeyen alıntı sözlerin başında ve sonunda kullanılır.

Bu sıkıntıları en kısa zamanda gidereceğiz, dedi.

k- Kendinden sonra gelen cümleyi anlamca pekiştiren, özetleyen “evet, hayır, peki” gibi sözcüklerden sonra kullanılır.

Peki, senin dediğin olsun.

l- Bibliyografik künyelerde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden sonra konur.

Cahit Sıtkı TARANCI, Otuz Beş Yaş, Can Yayınları, İstanbul, 1995.

 

3 İki Nokta:

a-  Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur.

Bu zor soruyu sınıfta iki kişi bilmişti: Sibel ve Esma.

b- Aktarma sözlerde tırnak işaretinden veya konuşma çizgisinden önce kullanılır.

Babam: “Yarın iş yerinde bana yardım edeceksiniz.” dedi.

Mutlaka İnceleyin  Ygs Türkçe Konuları

c- Açıklaması yapılacak veya örnek verilecek sözün ya da cümlenin sonuna konur.

Makale: Bilgi verme amaçlı gazete yazısıdır.

d- Bölme işleminde bölenle bölünen arasına konur.

40:2 = 20, 1000:2 = 500

e- Edebî eserlerdeki karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişinin adından sonra konur.

Hacivat: Hoş geldin sevgili Karagöz’üm!
Karagöz: Hoş bulduk kel kafalı kara üzüm!

f- Genel Ağ (internet) adreslerinde kullanılır.

http://sinavsistemleri.com

 

4 Noktalı Virgül:

a- Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur.

Erkek çocuklara Fatih, Osman, Murat; kız çocuklara ise Buse, Meryem, Havva adları verilir.

b- Öğe sayısı fazla olan ya da cümle içinde virgül bulunan sıralı cümleler arasında kullanılır.

“Öğretmen, elindeki not defterini açtı; sözlü yapacağı bir öğrenci aradı.”

c- Öznenin diğer öğelerle karıştığı yerlerde kullanılır.

“Küçük; eski bir eve girdi.”

d- Cümleleri birbirine bağlayan “ama, fakat, lâkin, çünkü” gibi bağlaçlardan önce konabilir.

Konuşuyorum; çünkü gerçekleri siz de bilmelisiniz.

 

5 Üç Nokta:

a- Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.

Tepeyi aşınca karşımızda kıpkırmızı gelincik tarlaları

b- Benzer örneklerin sürdürülebileceğini göstermek için kullanılır.

“Bahçede elma, portakal, … daha birçok meyve ağacı vardı.”

c-  Söylenmek istenmeyen sözler yerine kullanılır.

“Bu suçu … işlemiş olabilir.”

d- Bir alıntının alınmayan yerleri yerine kullanılır.

Ahmet Haşim “… sözden ziyade musikiye yakın …” sözleriyle tanımlamıştır şiiri.

e- Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevap­larda kullanılır.

— Kimsin?
— Ali.
— Hangi Ali?

— Sen misin, Ali usta?
— Benim!

f-  Ünlem ve seslenmeler de anlatımı pekiştirmek için konur.

Annesi onu bir bakışta tanıdı:
— Osman

 

6 Soru İşareti:

a- Soru anlamı taşıyan sözcüklerde kullanılır.

Bana ne sordun?

Ne zaman bizimle geleceksin?

b- Kesin olmayan tarihlerde kullanılır.

Mevlana (? – ?) (Burada doğum ve ölüm tarihi bilinmemektedir olduğu sonucu ortaya çıkıyor)

Yunus Emre (1254-?) (Burada doğum tarihi belirli iken ölüm tarihi belirli değil)

c- Sözcüğün karşıt anlamının ifade edilmek istendiği yerlerde kullanılır.

“Burada ondan daha akıllı (?) biri var mı ki?

 

7 Ünlem İşareti:

a-  Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur.

Su ne kadar da soğuk!
Ne mutlu sizin gibilere!

b- Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur.

Dikkat et! Üzerine çamur sıçramasın.
Ey Türk gençliği!

c- Ünlem işareti, seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra konulabileceği gibi cümlenin sonuna da konabilir.

Eyvah! Yine geç kaldım.
Eyvah, yine geç kaldım!

d- Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır.

Kendi hâlinde biriymiş (!) kimsenin işine burnunu sokmazmış (!)

 

8 Tırnak İşareti:

a- Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır.

Peyami Safa: Kendimize uygun eserler okuruz. der.

b- Sanatçı ve eser adları tırnak içine alınır.
Jack London”un “Beyaz Diş”ini beğenerek okudum.

c- Cümle içinde geçen kitap, dergi isimleri tırnak içine alınabilir.

Bu derste “Aşk-ı Memnu” romanını inceledik.

Mutlaka İnceleyin  2017 YGS Geometri Konuları

 

9 Kesme İşareti:

a-  Özel isimlere getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

Peyami Safa: “Kendimize uygun eserler okuruz.” der.
Elif Şafakta, Cüneyt Arkına → (Kişi adları, soyadları ve takma adlar)
Dünyanın, Marsa → (Gök bilimiyle ilgili adlar)

b- Kişi adlarından sonra gelen saygı sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur.

Fatma Hanıma, îdris Beyi

c- Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur.

ABDde kasırga, hayatı felce uğrattı.
Bu film, TVde ilk kez yayınlanıyor.

d- Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur.

Üniversiteden 1993te mezun olmuş.
İsterseniz 8inci kata çıkalım.

10 Yay Ayraç Parantez:

a-  Cümle içinde bir sözcüğün eş anlamlısı verilirse kullanılır.

“Bu dizede teşhis (kişileştirme) yapılmış.”

b-  Alıntıların aktarıldığı eseri veya yazarı göstermek için kullanılır.

Ne hasta bekler sabahı
Ne taze ölüyü mezar
Ne de şeytan bir günahı
Seni beklediğim kadar

(Necip Fazıl KISAKÜREK)

c-  Yabancı sözcüklerin okunuşu parantez içinde gösterilir.

“Bacon (Beykın) ünlü bir deneme yazarıdır.”

d-  Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını gös­termek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır.

1496 (?) yılında doğan Fuzuli…

 

11 Kısa Çizgi:

a- Bir olayın başlangıç ve bitiş tarihleri arasında kullanılır.

“Bu savaş 1939 – 1945 yılları arasında olmuştur.”

b- Birbiriyle ilgili ülke ya da kavram isimleri arasında kullanılır.

“Türkiye – Suriye ilişkileri biraz gergin.”

c- Cümle içindeki arasözlerin başında ve sonunda kullanılır.

“Bu konuyu – sen de hatırlarsın – onunla konuşmuştuk.”

d- Dil bilgisinde kökleri ve ekleri ayırmak için konur.

morartacaklarmış
yolcular

e-  Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır.

oyna, ağlat, bekle

f- Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır.

5020=30

g- Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kullanılır.

2 °C

 

12 Uzun Çizgi:

a- Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir.

Beyza sordu:
Herkes ekmek parası için çalışıyor da fırıncılar niçin çalışıyor?

b- Konuşma metinlerinde, konuşmaların başında kullanılır.

– Sen de bizimle gelecek misin?

– Neden gelmeyeyim?

– Hiç, sordum sadece.

 

13 Eğik Çizgi:

a- Yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına konur.

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak / Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak / O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak / O benimdir, o benim milletimindir ancak. (Mehmet Akif Ersoy)

b-  Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur.

Merdiven Sokağı No.: 34 / 3 Ladik / SAMSUN

c- Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.

13/12/2013, 29/10/2023

d- Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır.

-dık/-dik, -maz/-mez

Bu konu anlatımına ek olarak; Ygs noktalama işaretleri konu anlatımı videolarından da istifade edebilirsiniz.

YAZAR HAKKINDA

Mustafa YILMAZ Mustafa YILMAZ Hacettepe Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunuyum. Fizik derslerine girdiğim için ana dalım fizik olmakla beraber biyoloji ve kimya konusuna da hakimim. Ayrıca, öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerle iletişimim sayesinde diğer dersler konusunda da yardımcı olabilirim.
Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Puan Hesaplayın
  • YORUM