YGS Cümle Anlamı Konu Anlatımı

YGS Cümle Anlamı Konu Anlatımı

Ygs Türkçe cümlede anlam konu anlatımı başlığı altında sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Öncelikle cümle nedir? diyerek konuya giriş yapmak isteriz.

CÜMLE (tümce); bir duyguyu, bir haberi, bir eylemi ya da bir düşünceyi anlatan yargı bildiren söz veya söz grubuna denir. Ygs cümle anlamı ve yorumu konu anlatımı olarak bu konu ile alakalı soru sayısı ve çeşitliliği bir hayli fazla olduğundan üzerinde önemle durulması ve tam anlaşılması gereken bir konudur.

Yazımızda cümlenin anlam bölümü ele alınarak irdelenmeye çalışılacaktır.

a- Öznel anlatım

Doğruluğu veya yanlışlığı kişiden kişiye farklılık gösteren düşüncelerin anlatıldığı yargılardır.

*Çatık kaşları, yaralı yüzüyle insanı ürküten bir havası vardı.

b- Nesnel anlatım

Doğruluğu veya yanlışlığı kişiden kişiye değişmeyen deney ve gözleme dayanak oluşturan düşüncelerin anlatıldığı yargılardır.

*Aruz ölçüsüyle yazılan şiirde nazım birimi dörtlüktür.

c- Koşula (şart) bağlılık

Bir eylemin ya da durumun gerçekleşmesinin başka bir yargının gerçekleşmesine ya da başka bir durumun var olması ile bağlantılı olduğu yargılardır.

*Seninle maça gelirim; ancak işlerim bitene kadar beni bekleyeceksin.

d- Sebep – sonuç (neden-sonuç)

Bir eylemin hangi gerekçeyle yapıldığı hakkında durum bildiren cümlelerdir. Yapılan fiili hareket diğer bir fiili hareketin gerçekleşmesine sebep oluşturur.

*Sınavda heyecanlandığı için bazı soruları yapamadı.

e- Amaç-sonuç ilişkisi

Cümle içerisinde öznenin hareketi, işi gerçekleştirme amacının ve bu amacının sonucu ifade edilir.

*Şair, şiirinde herkes anlayabilsin diye yalın bir dil kullanmış.

f- Doğrudan (düz) anlatımlı cümleler

Bilgi verilen konu hakkında herhangi birinin görüş ve düşüncelerinin hiçbir değişiklik yapılmadan aktarıldığı ifadelerdir ve tırnak içerisinde belirtilir.

Mutlaka İnceleyin  2016 Ygs Fizik Konuları ve Soru Dağılımı

*Bu konuda atalarımız: “Cesurun bakışı,korkağın kılıcından keskindir.” der.

g- Dolaylı anlatımlı cümleler

Herhangi bir kişinin konu ile ilgili söylediği söz üzerinde değişiklik yapılarak aktarıldığı ifadelerdir.

*Bernard Shaw, düşünmenin ruhun kendisiyle konuşması olduğunu söylerdi.

h- Üslup ve içerik cümlesi

Bir yazarın eserinde neyi anlattığı ve anlattığı konuyu işlerken kullandığı sözcükler veya cümlelerdir.

*Yazar yapıtında 1.Dünya Savaşı yıllarındaki insanların çektiği acıları gözler önüne serer. (Konu)

Betimlemelerde sıfatlara sıkça yer veren sanatçı cümleleri uzun tutmuştur. (Uslup)

ı- Aşamalı durum bildiren cümleler

Bir fiilin veya durumun olumlu ya da olumsuz olarak gidişatını değişimini anlatan cümlelerdir.

*Bu çocuğun günden güne huyu değişiyor.

i- Kinayeli cümle

Bir gerçeği veya meydana gelen olayı vurgulamak üzere sözü imalı olarak karşıtını çağrıştıracak şekilde kullanmaktır. Genellikle atasözü, özdeyiş ve deyimlerde bol kinaye bulunur.

*Eşinin gözündeki morluktan onu ne kadar çok sevdiğin anlaşılıyor.

j- Tanımlama Cümlesi

Yazı içerisinde bu nedir? sorusuna cevap veren ve yargı bildiren cümlelerdir.

*”Kitap, size istediğiniz zaman ders vermeye hazır bir öğretmendir.”

k- Ön  yargı cümlesi

Bir kişi veya olayla ilgili önceden edinilen olumlu ya da olumsuz ifadelerdir.

*Bu takım bu sene kesin şampiyon olacak.

l- Öneri cümlesi

Herhangi bir konuda göze çarpan bir eksikliğe çözüm bulmak amacıyla fikir bildiren cümlelerdir.

*Hikâyede olayların yeri ve zamanı iyi tahlil edilip, yazıya aktarılmalıdır.

m- Varsayım cümlesi

Mutlaka İnceleyin  YGS Anlatım Bozukluğu Konu Anlatımı 2017

Bir olayın veya fiilin sonucunu görmeden kişisel yargılarımızla sonuca götürmeyi ifade eder.

*Diyelim ki bu yıl sınavı kazandın.

n- Karşılaştırma cümlesi

Aralarında ilişki bulunan iki kavramı değişiklik yönlerini ele alarak irdelemeyi ifade eder.

*Sinema da tiyatro gibi görsel bir sanattır.

o- Birliktelik içeren yargılar

Bir fiilin veya hareketin tek başına yapılmadığını ifade eder. Edat ve bağlaçlardan faydalanılır.

*Tatile ailemle gittik.

ö- Diğer anlam ilgileri içeren yargılar

*Akşam gelin de çay içelim. (İstek)

Elmaları kardeş payı yaptık. (Eşitlik)

Bak şimdi resimlerin daha güzel olmuş. (Beğenme)

Düğün yapmışsın da bana haber vermemişsin. (Sitem)

Hava bulutlu yağmur yağabilir. (İhtimal)

p- Yorum cümlesi

Bir olay veya durumun kişiye göre değerlendirilmesinin ifade edildiği yargılardır.

*Şairin çok severek okunulan kitap türü hikayedir.

r- Üslup ile ilgili cümleler

Bir yapıtın nasıl oluşturulduğu ile ilgili bilgi veren yargılardır.

*Sanatçı, eserinde gerçekleri kısa, yalın cümlelerle dile getirmiştir.

s- Değerlendirme cümlesi

Herhangi bir olayın veya hareketin kötü ya da iyi yönlerini ortaya koyan ifadelerdir.

*Sanatçı, şiirlerinde yabancı sözcüklere bolca yer vermiştir.

ş- Aynı  ya da yakın anlamlı cümleler

*Yüreğim ağzıma geldi.” cümlesiyle “Çok korktum.”

t- Cümle oluşturma

1 Karışık Olarak Verilen Sözcüklerle Cümle Kurma

2 Karışık Olarak Verilen Cümle Parçacıklarının Sıraya Konması

3 Eksik Cümlenin Tamamlanması

Burada verdiğimiz bilgilere ek olarak Ygs Türkçe cümle anlamı konu anlatımı videolarını da takip etmenizin test çözümlerinde sizlere fayda sağlayacağını ifade etmek isteriz.

YAZAR HAKKINDA

Murat ŞAHİN Murat ŞAHİN Mustafa Kemal Üniversitesi İskenderun Meslek Yüksek Okulu Otomotiv Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisiyim.
Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Puan Hesaplayın
  • YORUM