Yatay Geçiş Nedir? Ne Demektir?

Yatay Geçiş Nedir? Ne Demektir?

Yatay Geçiş Nedir? Ne Demektir?

Yatay geçiş, üniversite imtihan neticelerina göre bir kuruma yerleştirildikten belli bir müddet sonucunda, aynı ya da değişik bir seksiyone ya da diğer bir üniversitedeki bir seksiyone geçmek isteyen öğrencilere belirli kurallar kapsamında geçiş hakkı tanınmış bir programdır. Yatay geçiş; kurum içi ya da kurum dışı olmak suretiyle iki türdür. Bu makalemızda yatay geçiş nasıl yapılır, yatay geçiş yapma koşulları nelerdir ve benzeri yatay geçiş ile ilgili bütün merak edilen suallere cevap vereceğiz.

 

Yatay Geçiş Yapma Şartları Nelerdir?

 

 • Puan Türü : Öğrencinin öğrenimine devam ettiği bölgedeki puan türü ile geçiş uygulamak istediği bölgedeki puan türü değişik ise, imtihana girmiş bulunduğu yıl geçiş gerçekletireceğini seksiyonün puan cinsinin hesaplanmış olması lüzumlidir. (Yani örnek olarak TM1’den MF4 puan çeşidine sahip bir seksiyone geçiş yapacaksa, imtihana girdiği yıl MF4 puanının hesaplanmış olması lazım olur.)
 • Not Ortalaması : Yatay geçiş amacıyla aranan koşullar arasında not ortalaması da vardır. Her üniversite müracaat koşulları amacıyla not ortalamasını kendisi belirler. Fakat bu not ortalaması yinel itibariyle yüksek tutulmakta ve 4.00 üstünden 3.00 ve 3.50 arasında değişiklik göstermektedir. Yatay geçiş amacıyla kontenjanlar sınırlıdır. Bu yüzden ötürü yüksek not ortalaması yatay geçiş yapabilmenizi basitleştirmektadır.
 • Geçiş Zamanı : Öğrenciler 1. Öğretim senesini tamamlamadan yatay geçiş yapamazlar. Hazırlık birinci öğretim senesinden sasenemamaktadır. Bu koşulun konmasının sebebi : öğrencilerin not ortalamasının ilk sene dolmadan hesaplanamamasıdır. Hem de ön lisans uygulamalarında ilk yarısene veya son yarısene amacıyla; lisans uygulamalarında ise ilk sene veya son sene amacıyla müracaat yapılamaz.
 • Başvuru Zamanı : Yatay geçiş yinel itibariyle yaz aylarında gerçekleştirilmektedir. Her üniversitenin yatay geçiş tarihleri değişiklik gösterir ve bu tarihler yükseköğretim kurumlarının internet adreslerinde yayınlanır.
 • Başvuru Sayısı : Bir öğrenci yatay geçiş amacıyla 2 kez müracaat yapabilmektedir. Üniversitenin onayı bulunduğu prosese, bir kez reddedilmiş olan öğrenci, bir ileriki yarısenede da müracaat yapılabilir. Bu kararlar tamamiyle üniversiteye kalmıştır. Bu yüzden ötürü yatay geçiş uygulamak dilediğiniz üniversitenin yatay geçiş koşulları ayrıntılı olarak araştırmalıdır.
 • Öğrenci Sayısı : Bir bölüme yatay geçiş ile kaç öğrenci alınacağı genel itibariyle ilgili bölümün kontenjanı ile alakalı bir husustur. Bu oran genel itibariyle %5 ile %10 arasında değişse de, karar tamamen ilgili yükseköğretim kurumuna bağlıdır. YÖK ya da başka herhangi bir kurum üniversite adına karar vermemektedir.
 • Özel Durumlar :Bir seksiyone yatay geçiş ile kaç öğrenci alınacağı yinel itibariy ile ilgilı seksiyonün kontenjanı ile ilgilı bir konutur. Bu miktar yinel itibariyle %5 ile %10 arasında değişse de, karar tamamiyle ilgilı yükseköğretim kurumuna bağlıdır. YÖK ya da diğer rastgele bir kurum üniversite adına karar vermemektedir.
Mutlaka İnceleyin  2017 YGS ve LYS Müfredatında Yapılan Değişiklikler

 

 

Yatay geçiş amacıyla müracaat koşulları ve yatay geçiş müracaatları dşayetlendirilirken temel alıncak ölçütler üniversitelerin senatoları doğrultusundan belirlenmektedir. Bu yüzden ötürü yatay geçiş uygulamak isteyen adaylar geçiş uygulamak istedikleri üniversitenin yatay geçiş amacıyla yayınlamış oldukları duyurulara kesinlikle göz gezdirmelidir.

Yatay Geçiş Türleri, Çeşitleri Nelerdir?

Kurumlar arası ve kurum içi olmak suretiyle yatay geçiş kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. Bu ikisi ile ilgili ayrıntılı bulgular haberimiz devamında verilmiştir.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Nedir, Ne Demektir, Nasıl Yapılır?
Kurumlar arası yatay geçiş öğrencilerin kayıtlı oldukları üniversitenin bir uygulamanından, diğer bir üniversitede aynı seviyede tespit edilen bir uygulamaa geçiş yapması manasını taşımaktadır. Mesela öğrenci Akdeniz Üniversitesi Matematik alanından, Ege Üniversite Matematik seksiyonuna geçiş yaparsa bu kurumlar arası yatay geçiş olur.

 

 

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yapma Şartları Nelerdir?

 

 

 • Kurumlar arası yatay geçiş müracaatı yapabilmek amacıyla öğrencinin kayıtlı bulunduğu uygulamada bitirdiği zamanların yinel not ortalamasının yüzlük sistemde minimum60 olması lüzumlidir.
 • Şayet müracaat uygulamak isteyen aday not ortalamasını dayanıklııyorsa fakat merkezi yerleştirme puanı, geçiş uygulamak istediği diploma puanının taban puanına eşit ya da daha yüksek ise bu adaylar da kurumlar arası yatay geçiş yapılabilirler.
 • Tamamen ya da kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak olan adaylar;

 

 

Geçiş uygulamak istedikleri kurum doğrultusundan yapılacak olan yabancı dil imtihanında kafayarı dayanıklıaları ya da yerel , milletlararası geçerliliği bulunuyor olan dil imtihanlarından ( TOEFL, IELTS ve benzeri ) geçiş yapacakları kurumun belirlemiş bulunduğu kafayarı seviyesinde bir puan almış olmaları lüzumlidir.

Hangi Kurumlar Arasında Yatay Geçiş Yapılır?

1. Açıköğretim ya da Uzaktan Eğitim Programlarından Normal Öğretime Yatay Geçiş Yapılabilir.

Bu halde öğrencinin not ortalamasının yüzlük sistemde minimum80 olması lüzumlidir ya da öğrencinin kayıt bulunduğu sene merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma uygulamanının o seneki taban puanına eşit ya da daha yüksek olması lüzumlidir.

2. Açıköğretim ya da Uzaktan Eğitim Programları Arasında Yatay Geçiş Yapılabilir.

3. Birinci ya da İkinci Öğretim Programlarından Açık ya da Uzaktan Eğitim Programları Arasında Yatay Geçiş Yapılabilir.

Geçilen uygulamanın ücretinin yatırılması lüzumlidir.

4. İkinci Öğretim Programları Arasında Yatay Geçiş Yapılabilir.

Bu halde yatay geçiş uygulamak amacıyla kafayarı bakımından katagorisinizın yüzde 10’luk dilimine girmeniz lüzumlidir.

5. Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Bir Programdan Özel Yecildek Sınavı ile Öğrenci Alan Bir Programa Yatay Geçiş Yapılabilir.

Öğrencinin yinel not ortalaması ya da merkezi yerleştirmede aldığı puanın yanısıra beceri imtihanlarından da kafayarılı bir şekilde ayrılması lüzumlidir. Hem de özel beceri imtihanı ile öğrenci alınan diploma uygulamalarından, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma uygulamalarına yatay geçiş yapılamaz.

Mutlaka İnceleyin  Üniversiteye Yeni Geçiş Sistemi

6. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Akademisi ile Diğer Yükseköğretim Kurumları Arasında Yatay Geçiş Yapılabilir.

Bu kurumlardan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10. maddesinde kabul edilen fiiller sebebiyle kafayarısızlık ya da disiplinsizlik sebebiyle ilişiği kesilenler başka yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş amacıyla başvuramazlar. Bu müracaatlar, kurumlar arası yatay geçiş hükümlerine göre dşayetlendirilir.

7. Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumları ile Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumları Arasında Yatay Geçiş Yapılabilir.

 

 

 • Üniversite senatoları, vatan dışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler amacıyla kontenjan saptamaktedirler. Bu konuda yapılacak yatay geçiş amacıyla müracaat koşulları her yıl YÖK’ün İnternet adresi üstünde sendromlmektedir.
 • Öğrencinin yatay geçiş uygulamak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma uygulamanının alakalı katagorisina öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, vatan dışında yükseköğrenim gördüğü bütün derslerden kafayarı koşulu aranmaksızın yatay geçiş müracaatı yapılabilir. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş müracaatı üniversite senatosu doğrultusundan tespit edilen eskatiyenr kapsamında vatan dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında dşayetlendirilir.
 • Öğrencinin vatan dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı uygulamanın ön lisans ya da lisans diploması uygulamanının, yatay geçiş amacıyla başvurduğu ön lisans ya da lisans diploma uygulamanına eşkıymetliğinin alakalı üniversite doğrultusundan kabul edilmesi lazım olur.
 • Öğrenci Türkiye’de Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) veya LYS’ye girmemişse, alttaki belgeler de yatay geçiş müracaatlarında kabul edilmektedir:

* SAT 1 (Minimum 1000 puan)
* ACT (Minimum 21 puan)
* Abitur
* Fransız Bakaloryası
* GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
* Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB)
* Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)

 

 

Kurum İçi Yatay Geçiş Nedir, Ne Demektir, Nasıl Yapılır?

Yatay geçiş kurum içerisinde de yapabilir. Öğrenciler kayıtlı bulundukları üniversite içerisinde alakalı seksiyonler arasında belirli koşulları dayanıklıaları halinde da yatay geçiş yapabilmektedir.

 

 • Aynı yükseköğretim kurumunda, aynı uygulamalarda birinci öğretimden, ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın geçiş yapabilir.
 • Üniversite yapısındaki aynı seviyede ama değişik puan türü ile öğrenci kabul eden diploma uygulamaları arasında yatay geçiş müracaatı uygulanabilmesi amacıyla, öğrencinin merkezi imtihana girdiği sene itibarıyla geçmek istediği diploma uygulama amacıyla geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma uygulamanına eşdşayet vatan içerisindeki başka üniversitelerin diploma uygulamalarının en düşük taban puhemenn az olmaması koşulu aranır.
 • Yecildek imtihanı koşulu aranan seksiyonlerde, başka müracaat koşullarının yanısıra beceri imtihanında da kafayarılı olma koşulu aranmaktadır.
 • Vakıf üniversitelerinin bir uygulamanında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş gerçekleştirdiklerinda burslarından feragat etmiş olurlar.

YAZAR HAKKINDA

Mustafa YILMAZ Mustafa YILMAZ Hacettepe Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunuyum. Fizik derslerine girdiğim için ana dalım fizik olmakla beraber biyoloji ve kimya konusuna da hakimim. Ayrıca, öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerle iletişimim sayesinde diğer dersler konusunda da yardımcı olabilirim.
Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Puan Hesaplayın
 • YORUM