Sınav Sistemleri
Geleceğin için
Yükseköğretim Kurumları Sınavı Rehberlik Sitesi
Sanat Tarihi Bölümü Nedir Hakkında Bilgi
Sosyal Medyada Paylaş
16 Aralık 2018
Sınav Sistemleri

Sanat Tarihi Bölümü Nedir Hakkında Bilgi


Bölüm Hakkında Bilgi

Bölümde Türk Sanatı esas alınarak İslam ve Dünya Sanatının eğitimi ve öğretimi yapılır. Bölümden mezun olanların çalışma alanları oldukça orjinal olmasından yinelde iş bulma olanaları sınırlıdır. Mezunlar, Kültür Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, MTA, müzeler ve turizm kuruluşlarında vazife alabilmektedirlar.

Hangi Dersler Var ?

Sanat tarihi uygulamanında İslam sanatı, batının ve çağımızın sanatı, eleştiri ve teknikbilim, teknik resim, fotoğrafçılık, Türk süsleme sanatları, minyatür sanatı ve benzeri dersler okutulmaktadır.

Gereken Genellikler

Sanat tarihi uygulamanında okumak isteyenlerin, her şeyden evvelce, güzel sanatlara ve sosyal bilimlere alakalı, ikazcılar arasındaki farkları algılayabilme ve analitik düşünme kuvveti üst kimseler olmaları lazım olur.

Kazanılacak Ünvan

Sanat tarihi uygulamanını bitirenler “Sanat Tarihçisi” ünvanı ile vazife yaparlar. Sanat tarihçisi resim, minyatür, mimarlık yapıtlari ve benzeri sanat yapıtlarini dşayetlendirir, korur ve tanıtır, halkta sanat sevgisinin ilerlemesi ve tarihi yapıt kaçakçılığına karşı halkın uyanık olması amacıyla konferanslar sunar, yayınlar yapar. Sanat tarihçilerinin iş etrafleri yinelde müzelerdir. Fakat sanat tarihçileri işlemiş devirlerden kalma sanat yapıtlarinin meydana menfaatilmasına katıldıklarından, bazı vakitler arazide çalışmak mecburiyetinde kalabilirler. Müzelerde çalışan sanat tarihçileri, müzeye gelen yapıtlari, geliş yollarına göre sınıflandırır, kayıtlarını tutar, depolanmasını ve halka ideal yer ve vakit sunulmasını temin ederler.

Mutlaka İnceleyin  İşletme Enformatiği Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

Çalışma alanlari

Sanat tarihçileri, Vakıflar Genel Müdürlüğü, MTA, Kültür Bakanlığına bağlı kuruluşlar (müzeler) turizm kuruluşları ve benzeri kurum ve kuruluşlarda vazife alabilirler. Öğretmenlik sertifikası almış olanlar orta dereceli okullarda öğretmenlik yapılabilirler.

Özel Koşul Varmı

Staj Var mı

Bir Yorum Bırak

Tüm Hakları Saklıdır